Duet liryczno - korbowy. Projekt w przygotowaniu /;o)

Archaiczne skale. Starodawny strój. Rekonstrukcje instrumentów. Średniowieczny repertuar. Muzyczny wehikuł czasu. - opis już wkrótce.

„Dwanaście mgnień tradycji. Pieśń w porach roku.” to podróż przez rok pełen niesamowitych zdarzeń. Życie człowieka pisane pieśnią, która towarzyszyła mu zawsze, w różnych momentach jego życia. Projekt oparty na tradycji Podkarpacia w ujęciu rocznym.

Stacyje Jerozolimskie odnalezione w parafii Niewodna na Podkarpaciu stały się inspiracją do stworzenia Podkarpackiego Misterium Wielkopostnego.

Koncerty, warsztaty, spotkania śpiewacze, śpiewane nabożeństwa i czuwania tradycyjne w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. Wielkopostne wydarzenia o charakterze modlitewnym i medytacyjnym składają się od wielu lat na cykl Wielkopostne Rozmyślania o Bożym Umęczeniu.

Kolędowanie to przepiękna tradycja i szczególny czas w roku. Tak kiedyś bywało, organizowano rozliczne opłatki, biesiady, spotkania w kołach gospodyń wiejskich czy remizach strażackich. Kolędowano w domu i w kościele, podczas jasełek i szalonych wędrówek po ws. Na każdą okoliczność były kolędy, co więcej nigdy ich nie brakowało, a nawet tworzono nowe. Postanowiłam przywrócić tę tradycję i zaprosiłam słuchaczy do wspólnego kolędowania.