„Dwanaście mgnień tradycji. Pieśń w porach roku.” to podróż przez rok pełen niesamowitych zdarzeń. Życie człowieka pisane pieśnią, która towarzyszyła mu zawsze, w różnych momentach jego życia. Projekt oparty na tradycji Podkarpacia w ujęciu rocznym.

O PROJEKCIE SŁÓW KILKA

Celem projektu jest pielęgnowanie i przekazanie następnym pokoleniom tradycji muzycznej Podkarpacia. Ukazanie różnorodności i bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu. Powrót do tradycji i rekonstrukcja dawnego repertuaru związanego z obrzędowością. Edukacja poprzez warsztaty, wykłady, spotkania śpiewacze i koncerty otwarte dla wszystkich grup wiekowych. Wydarzenia będą się odbywać w różnych miejscach Podkarpacia i będą dostosowane do wieku odbiorców. Tematycznie będą związane z porami roku, okresami roku liturgicznego i obyczajami. Uczestnicy otrzymają „Niezbędniki” z programem i tekstami pieśni. Projekt obejmuje również prezentacje tradycyjnych instrumentów z najlepszych podkarpackich pracowni.
Relacje będą publikowane na stronach www, na YouTube, na portalach społecznościowych, w lokalnych mediach oraz na stronach partnerów projektu. Mam nadzieję, że działania te przybliżą słuchaczom piękno naszej tradycji i zachęcą do jej kultywowania.

Podkarpacie to bardzo różnorodny muzycznie region. W tradycji do dziś zachowały się śpiewy i obrzędy, które inspirują twórców, a dla muzyków są nie lada wyzwaniem. Wychowałam się w otoczeniu tradycji i dostrzegam potrzebę jej kultywowania i przekazywania. Mój projekt ma na celu edukację wszystkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. „Dwanaście mgnień tradycji. Pieśń w porach roku.” to podróż przez rok pełen niesamowitych zdarzeń. Człowiek bez pieśni tak naprawdę nie funkcjonował. Śpiewał w domu i w kościele. Przy robocie, na weselu, przy pogrzebie. Na każdą okazję i uroczystość była pieśń, która zwierała opowieści o ludzkich losach. Opadały kartki z kalendarza, zmieniały się pory roku a wszystko to było zapisane w pieśni. Do tych pieśni chcę powrócić, ukazać ich piękno i uniwersalny przekaz. Zapraszam na warsztaty, spotkania śpiewacze, wykłady i koncerty. Wydarzenia w zależności od ich charakteru będą się odbywać w zabytkowych świątyniach, salach muzealnych, klasach szkolnych i przedszkolnych oraz w plenerze. Każdy uczestnik otrzyma „Niezbędnik” z programem i tekstami pieśni. Dobierając repertuar będę również korzystać z wiarygodnych źródeł takich jak „Dzieła wszystkie” Oskara Kolberga, archiwum Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie i pracy Franciszka Kotuli, zbiorów Bartosza Gałązki oraz z własnych, rodzinnych zapisów. Pragnę ukazać, jak ważne miejsce zajmowała pieśń w życiu człowieka. Jak przeplatała i opowiadała ludzkie dzieje na przestrzeni całego roku. Odkryć na nowo to bogactwo form i melodii i podzielić się nim z widzami i uczestnikami wydarzeń. Chciałabym przekazać im wiedzę, jaką posiadam, zarazić pasją do muzyki tradycyjnej i zachęcić do odkrywania własnych korzeni.

*** Projekt "Dwanaście mgnień tradycji. Pieśń w porach roku" nie posiada dofinansowania zewnętrznego.


PARTNERZY PROJEKTU


Pani Zofia Stopińska
Pani Elżbieta Stanisławczyk
Pan Jerzy Dynia
Pan Stanisław Drozd
Pan Lucjan Kościółek
Pan Antoni Łuczka

Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa
Wędrowny Uniwersytet Korbowy z Rzeszowa
Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie
Publiczne Przedszkole nr 42 w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa Montessori z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale
Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie.
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Klasztor Ojców Dominikanów w Borku Starym
Parafia pw. Św. Jana Kantego w Ustrobnej
Parafia pw. Św. Anny w Niewodnej
Stowarzyszenie "Gdzieś tu" z Głogowa

PATRONI MEDIALNI

Polskie Radio Rzeszów
„VIA” Katolickie Radio Rzeszów
Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej „Radio Fara”
Gazeta Codzienna Nowiny
Nowiny24.pl
Słucham "Crescendo"
Brzozowiana.pl
Gazeta Bieszczadzka