Urodziwych młodzieńców o pięknych głosach zapraszam na przesłuchania do zespołu muzyki dawnej.

Zapraszam wokalistów na przesłuchania do Zespołu Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli. 
Wykształcenie muzyczne nie jest koniecznie. Wystarczy słuch muzyczny i dobry głos.
Resztą zagadnień zajmiemy się m.in. podczas zajęć z emisji głosu.